1) Ғылыми мақала журналдың қойылған мақсаты мен тақырыптық бағытына сәйкес болуы керек.

2) Ғылыми мақала бұрын жарияланбаған және басқа басылымдарда жариялауға арналмаған түпнұсқа ғылыми зерттеулердің нәтижелерін қамтуға тиіс.

3) Ғылыми мақаланың тілі мен онда қолданылатын терминология оқырмандардың кең ауқымына және барлық мамандық өкілдеріне түсінікті болуы керек.

4) Ғылыми стиль әдеби сөйлеудің жалпы қабылданған нормаларына сәйкес болуы, ауызекі сөйлеу, іскерлік және басқа стильдерден ерекшеленуі, автордың әрбір ұстанымын дәлелдеумен ұштасатын шығарманың логикалық үйлесімді берілуімен сипатталуы керек.

5) Мақаланың көлемі 15 мыңнан 30 мың таңбаға дейін (белгілер мен жазуларды ескере отырып, бос орындармен) немесе 6-10 бет болуы керек. Кішірек немесе үлкен көлемдегі материалдарды жариялау журналдың редакциялық алқасымен алдын ала келісіледі.

6) Мақала өзектілік, ғылыми жаңалық, бірегейлік (мәтіннің түпнұсқалығының 80%-дан астамы) критерийлеріне сай болуы, зерттелетін тақырыпқа/проблемаға автордың көзқарасын қамтуы керек.

7) Мақалада қамтылған материал жалпыға белгілі фактілерді баяндайтын сипаттама болмауы керек. Құқықтық базаны қайталайтын қолжазбалар қабылданбауға жатады.

8) Алынған материалдың қолданылуына, оның дәйексөзінің дәлдігі мен дұрыстығына назар аудару қажет. Ұсынылған материалдың дұрыстығына авторлар жауапты. Ғылыми мақалаларды қарыз алу үшін тексеру https://www.strikeplagiariasm.com «Антиплагиат» жүйелері арқылы жүзеге асырылады.

9) Отандық ғылымды дамытып, жетілдірген қазақстандық авторлардың еңбектеріне сілтеме жасау қажет.

ҚАЗАҚСТАНДА (ОТАНДЫҚ) АВТОРЛАРҒА СІЛТЕМЕСІ ЖОҚ МАҚАЛАЛАР ҚАБЫЛДАМАЙДЫ!

Журналдың редакциялық алқасы авторларға "Қазақстанның ғылымы және өмірі" журналының өткен нөмірлерінде жарияланған авторлардың мақалаларына сілтемелер болуын қатаң түрде ұсынады.

10) Автордың ғылыми жұмысты жазған кезде мақалада өзінен-өзі сілтеме жасауға ең аз мөлшерде рұқсат етіледі. Дүние жүзі ғалымдарының елеулі ғылыми еңбектеріне назар аудару ұсынылады.

Ескерту: Журналдың форматына сәйкес авторлардан мақаламен бірге жарияланатын 4х5 форматындағы ресми фотосуретті пайдалануды сұраймыз. Фотосурет мақала авторлары арасында түсініспеушілік туындамас үшін құжатта автордың аты-жөнінің үстіне мақала орналастырылған. Фотоны жақсы сапада орналастыруыңызды сұраймыз!

Техникалық түсініспеушіліктерді болдырмау үшін әр мақаланы антивирустық жүйе арқылы тексеруді сұраймыз!