"Қазақстанның ғылымы және өмірі" журналының редакциясына жіберілген барлық мақалалар міндетті түрде екі рет соқыр рецензиядан өтеді. Келіп түскен рецензиялар негізінде журналдың редакциясы соңғы шешімді қабылдайды.
Мақалаларды қарау тәртібі:
1.Мақаланы жариялауға өтінім беру үшін журналдың веб-сайтына кіріп, «Мақала жіберу» түймесін басу керек.
2. Мәтін өрістерін толтырыңыз. .doc / .docx (MS Word) форматындағы мақала файлын тіркеңіз, ашық ұсынысқа қол қойыңыз - ұсынылған қолжазбаның тәуелсіз сипаты туралы келісімге, мақаланы плагиатқа тексеруге және баспагерге ерекше құқықтарды беруге келісім беріңіз. Толтырылған деректерді тексеріп, «Жіберу» түймесін басыңыз.
3. Автор жіберген қолжазба журналдың редакциясына түседі. Жауапты ғылыми редактор қолжазбаның техникалық талаптарға сәйкестігін тексереді және плагиатты автоматты түрде тексеру жүйесі арқылы қолжазбаны өздігінен орындау үшін тексереді. Қолжазбаны плагиатқа автоматты түрде тексеру нәтижелері бойынша толық тексеру актісі жүктеледі. Түпнұсқалық пайызы белгіленген шекті мәннен төмен болса, мақала журналда жариялау үшін қарауға қабылданбайды.
4. Одан әрі мақала плагиатқа тексерілсе, журналдың жауапты ғылыми редакторы мақаланы бас редакторға жібереді. Бас редактор мақаланың журнал тақырыбына сәйкестігін қарайды. Сәйкес келмеген жағдайда журналдың редакциясы авторға жариялаудан бас тартуды негіздейтін хат жолдайды. Орташа алғанда, мақаланы бастапқы қарау 10-14 күнді алады.
5. Бұдан әрі, бас редактор бастапқы іріктеуден өткен әрбір мақала бойынша рецензенттерді анықтайды.
6. Бұдан әрі, жауапты ғылыми редактор мақаланы журналда жариялау мүмкіндігін анықтау мақсатында рецензентке плагиатқа тексеру бойынша толық есебі бар қолжазбаны жібереді.
7. Редакция авторлар мен рецензенттердің аты-жөнін жарияланбайды, журнал екі жақты «соқыр» рецензиялау процедурасын қолданады. Мақалаларды тек редакциялық алқа мен редакциялық алқа мүшелері ғана емес, сонымен қатар шақырылған сарапшылар да қарайды, мақаланың тақырыбы сәйкес келетін ғылыми саланың танылған мамандары.
8. Рецензент журнал редакциясына зерттеліп отырған тақырыптың өзектілігін, автордың ғылыми салаға қосқан үлесін, алынған нәтижелердің деңгейін қамтитын мақалаға дәлелді рецензия береді.
Мақала бойынша неғұрлым толық және объективті кері байланыс алу үшін редакторлар қолжазбаға шолу картасын әзірледі, онда рецензент мақалада келесі мәселелердің көрсету деңгейін бағалауы керек:

Нашар Қанағаттанарлық Жақсы Өте жақсы
Жұмыс тақырыбының өзектілігі
Зерттеу жаңалығы
Теориялық және қолданбалы
маңыздылығы жұмыста сипатталған зерттеу
Жұмыстың құрылымдылығы мен тұтастығы
Мақаланың оқуға жарамдылығы
Нәтижелер мен әдістер
  • Барлық рецензияларда мақаланы жариялау (өңдеулері бар немесе жоқ) немесе жариялаудан бас тарту туралы ұсыныс бар.
  • Қарау мерзімі 2-ден 4 аптаға дейін.
  • Барлық рецензиялар журналдың редакциясына түседі.
  • Одан әрі жауапты ғылыми редактор рецензияларды бас редакторға жібереді.
  • Бас редактордың келісімімен рецензияны пысықтау үшін алған жағдайда жауапты ғылыми редактор мақалаға рецензияны авторға «рецензенттің пікірі бойынша мақаланы өзгерту» деген белгімен жібереді. Бұл ретте автор екі апта ішінде мақаланың түзетілген нұсқасын ұсынуы тиіс.
  • Мақала бойынша барлық материалдар (рецензиялар, плагиат туралы есеп) редакция алқасының отырысына ұсынылады. Журналда мақала жариялау мүмкіндігі туралы шешімді рецензенттердің пікірлері негізінде журналдың редакциялық алқасы қабылдайды. Теріс пікір алған мақалалар қайта қарауға қабылданбайды. Орташа алғанда, жариялау туралы шешім 1 айдан 3 айға дейін қабылданады.
  • Мақала бойынша барлық материалдар мақаланы ұсынған авторға жіберіледі. Жариялау материал дайын болғаннан кейін бірінші кезекте көрсетіледі. Редакция алдағы нөмірлердің тақырыптарына сәйкес кезек құруға құқылы.
  • Журналдың редакциясынан оң пікір алғаннан кейін автор төлем түбіртегі файлын қоса беруі керек.