"Қазақстанның ғылымы мен өмірі" журналы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитеті (БҒССҚЕК) Төрағасының 2012 жылғы 10 шілдедегі № 1082 және 2020 жылғы 31.12 дейін бекітілген Қазақстан және басқа елдер ғалымдарының ғылыми қызметінің негізгі нәтижелерін жариялау үшін ұсынатын басылымдар тізбесіне кіреді.

"Қазақстанның ғылымы мен өмірі" журналы 2009 жылдың ақпан айынан бастап шығарылады, тұрақты түрде және жазылым бойынша таратылады. Басылым Қазақстан Республикасында да, жақын және алыс шетелдерде де сұранысқа ие, бұған жетекші шетелдік авторлардың журнал беттерінде және жазылу географиясында кеңінен жарияланатын мақалалары дәлел бола алады. Журналдың басқа рецензияланатын және мерзімді басылымдардан ерекшелігі - мақалалар қазақ, орыс, ағылшын, француз, қытай, неміс, чех және венгр тілдерінде жарияланады, редакциялық алқаның интернационалдық құрамының мүшелері рецензиялайды, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымның түрлі бағыттарына арналады.

Мемлекеттік тіркеу: № 9875-Ж.

Мемлекеттік қайта тіркеу: №17778-Ж

Халықаралық тіркеу: ISSN 2073-333Х, Париж, наурыз 2009, eISSN 2788-6875 Париж, мамыр 2021

Қазіргі уақытта, басылым Мемлекет басшысы отандық ғылымның негізгі дамуы ретінде айқындаған халықаралық ғылымометриялық деректер базасына (Web of Science және Scopus) қолжетімділікті ашады. Сонымен қатар, халықаралық журналдың редакциясы халықаралық DoI қоры (International DOI Foundation, IDF) әзірлеген стандартпен DOI-ді түрлі пәндік салаларда беретін шетелдік тіркеу агенттіктерімен ынтымақтасады.

"Қазақстанның ғылымы мен өмірі" журналы әрбір мақалаға DOI (Digital Object Identifier) объектісінің цифрлық сәйкестендіргішін береді.

Редакциялық алқаға келіп түскен барлық мақалалар қос соқыр рецензиялау рәсімінен өтеді.

Басылымда келесі ғылыми айдарлар бойынша мақалалар жарияланады:

  • Байқау жеңімпаздары
  • Тарих пен ғылымдағы есім
  • Білім және ғылым мәселелері
  • Жас ғалымдар мінбері
  • Мерейтой
  • Іс-шара
  • Пікірлер, жаңа кітаптар
  • Әртүрлі